Nohroff

En Öcher Truur litt ejjen Luet: Ose lejjve Karl es duet, Frönd net mär van os Heämetstadt, ouch van os Modderesproech, et Platt. Heä wor van os ne Huechstudierde e dütsche Zonge, ne Jeliehrde, deä, wi me spruech a Worm än Pau vöör Zitte, vööl ze sage hau. Än met si uusnahms-fröndlich Weäse kuuent heä … Weiterlesen